TISZTESSÉGES HASZNÁLATI IRÁNYELVEK

I. RÉSZ: ÁTTEKINTÉS

A KA-Sat műholdon keresztül biztosítunk műholdas szélessávú szolgáltatásokat. 2021. április 30. óta a KA-Sat műhold tulajdonosa és fenntartója a Viasat Inc.

Az Eutelsat nem vesz részt a végfelhasználókkal vagy az előfizetőkkel folytatott kommunikációban. Az ügyfelek szempontjából egyedüli szerepe, hogy kezelje a műholdas technológiai hátteret , és irányítsa a hálózat forgalmát.

A Tooway anyavállalata, a bigblu felel minden földi szolgáltatásért, amely közvetlenül kapcsolódik az ügyfelekhez (pl. értékesítés, számlázás, támogatás, telepítés és logisztika).

A legtöbb hazai földfelszíni szélessávú szolgáltatáshoz hasonlóan az Eutelsat Tooway hálózata (a „Hálózat”) megosztott és az adott körülményektől függő hálózat; az adott földrajzi területen belüli előfizetőknek mindenkor osztozniuk kell a rendelkezésre álló hálózati kapacitáson.

Az Eutelsat célja, hogy minden előfizetőnek „méltányos részesedést” nyújtson ebből a kapacitásból, miközben magas színvonalú online felhasználói élményt kínál számukra.
Amennyiben az adott földrajzi területen a hálózat terhelt (pl. csúcsidőben) a szolgáltatás lelassulhat azon előfizetőinknél, akik egy adott, kiemelkedően magas adatforgalmat bonyolítanak. Ennek oka, hogy méltányos hozzáférést tudjunk biztosítani a hálózathoz minden felhasználó számára.

Amennyiben a hálózati terheltség fennáll, a Bronze csomag esetében a küszöbérték 20 GB, a Silver ügyfeleknél 60 GB, a Gold előfizetésnél pedig 120 GB. A hálózat a következő generációs műhold üzembeállásáig (2021-2022) várhatóan nem lesz túlterhelt, de nem kizárható, hogy esetenként előfordul terhelt időszak.

Az ügyfélportálon keresztül megállapíthatja, milyen hatással vannak jelenleg a szolgáltatásra a tisztességes használati irányelvek.

Az Eutelsat olyan hálózatkezelési eljárásokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák, hogy egy adott felhasználó aránytalan mértékben vegye igénybe a hálózati erőforrásokat. Ezen eljárások között vannak olyanok, amelyeket csak a hálózat túlterheltsége esetén alkalmaznak, és olyanok is, amelyeket szélesebb körben használnak.

A hálózati forgalom szintjének általában nincs jelentős hatása a felhasználói élményre. Az Eutelsat ezt a célt szem előtt tartva alakította ki a hálózatát. Más esetekben azonban a túl sok felhasználói igény egyazon időszakban túlterheléshez („hálózati torlódáshoz”) vezethet, melynek során a teljes sávszélességigény meghaladja a hálózaton elérhetőt.

Ezekben az időszakokban az Eutelsat torlódáskezelési eljárásait (részletesebben lásd a II. részt) először azoknál a felhasználóknál alkalmazzuk, akik már felhasználták az adatfogyasztási profiljuk szerinti forgalom több mint 100%-át . Ennek célja a forgalom kezelése olyan módon, amely csökkenti a felhasználói élményre gyakorolt hatást, továbbá megakadályozza, hogy az előfizető túllépje a rendelkezésre álló kapacitás rá jutó „méltányos részét”.

Az intézkedésekkel azt kívánjuk elérni, hogy a felhasználók túlnyomó többsége jobb általános szolgáltatási élményben részesüljön, mint ezen gyakorlatok nélkül.

II. RÉSZ: A HÁLÓZATI TORLÓDÁS KEZELÉSÉNEK MÓDSZEREI

A. A torlódáskezelés áttekintése

Normál hálózati forgalom mellett az Eutelsat nem kényszerül arra, hogy torlódáskezelési eljárásokat alkalmazzon. Ugyanakkor elmondható, hogy a hálózati kapacitás bőséges ugyan, de nem korlátlan. Ez azt jelenti, hogy csúcsidőben néha elkerülhetetlen a torlódás, és ilyenkor a torlódáskezelési eljárások gondoskodnak a terhelés megfelelő kezeléséről és arról, hogy a hálózat felhasználóinak túlnyomó része a lehető legjobb szolgáltatást kapja.

A hálózati torlódások általában az előfizetői végpont és az átjáró földi állomása közötti összeköttetésben lépnek fel a műholdas csatornán. Annak megállapítása érdekében, hogy túlterhelt-e a hálózat, az Eutelsat folyamatosan figyeli a forgalmat az egyes pontnyaláb-csatornákon. Ha a pillanatnyi forgalmi terhelés meghaladja a pontnyalábcsatorna rendelkezésre álló kapacitását, az Eutelsat az alábbiakban ismertetett torlódáskezelési algoritmust érvényesíti.

B. A hálózati torlódás felhasználói élményre gyakorolt hatásának enyhítése

Az internetes forgalom általában „hullámzó”, azaz nem állandó vagy folyamatos, hanem hirtelen emelkedések jellemzik. Időnként egy adott pontnyalábcsatorna túl sok felhasználójának túl nagy kapacitásigénye ugyanabban az időszakban azt eredményezi, hogy a teljes kapacitásigény egy pillanatra meghaladja a csatornán rendelkezésre álló kapacitást.

Ilyen esetekben a hálózaton torlódás léphet fel. A torlódások leggyakrabban a hálózat csúcsterhelése során fordulnak elő, ami helyi idő szerint körülbelül 17:00 és 00:00 között várható („csúcsidő”).

Torlódások akkor is előfordulhatnak bizonyos időszakokban, amikor a hálózat korlátlanul használható (például „éjszakai korlátlan időszak”).

A torlódásra és az abból eredő átviteli késleltetésre egyes alkalmazástípusok érzékenyebbek, mások kevésbé. A tartalmak megjelenésére várakozó felhasználó például késést észlelhet a webhelyek betöltésekor. Másrészről a nagyméretű fájlokat (pl. szoftverfrissítést) letöltő felhasználóra kevésbé van hatással az, hogy a letöltés a torlódás ideje alatt hosszabb ideig tart, mivel már eleve számít arra, hogy a letöltéshez némi idő szükséges.

Az ügyfeleknek tisztában kell lenniük azzal is, hogy a nyilvános interneten is gyakran előfordulnak szűk keresztmetszetek és torlódások, és ha „lassú működést” tapasztalnak, azt nem feltétlenül a Tooway hálózaton fellépő torlódás okozza.

Az Eutelsat célja úgy üzemeltetni a hálózatot, hogy minimálisra csökkenjen a torlódások forgalomra gyakorolt hatása. Ennek érdekében az Eutelsat torlódáskezelési algoritmusa csökkenti a forgalom okozta terhelést, miközben elsőbbséget ad a kisebb sávszélességű szolgáltatásoknak és alkalmazásoknak, például a böngészésnek és az e-maileknek.

A hálózati torlódás inkább a nagy sávszélességet igénylő alkalmazásokra, például a video-adatfolyamokra és a fájlletöltésekre van hatással. Emiatt csökkenthet a video-adatfolyamok minősége, és/vagy pufferelés történhet. Emellett torlódás esetén a fájlok letöltése is tovább tarthat.

Súlyosabb torlódások esetén minden alkalmazás működése lelassulhat, és ilyen esetekben a webhelyek betöltése is hosszabb ideig tarthat. Az Eutelsat és a Tooway szolgáltatás csupán „közvetítő közegként” működik. Annak ellenére, hogy az Eutelsat semmilyen módon nem köthető a hálózaton keresztül továbbított információkhoz, a hatóság külön kérésére az Eutelsat blokkolhatja a hozzáférést bizonyos URL-ekhez.

Az Eutelsat a forgalom semmilyen konkrét típusát nem blokkolja szándékosan (kivéve, ha ez egy adott szolgáltatási profil jellemzőiben kifejezetten meg van határozva), de blokkolhat bizonyos TCP/UDP-portokat és/vagy olyan protokollokat, amelyekről észszerűen feltételezi, hogy fenyegetik a hálózat biztonságát.

C. Extrém felhasználók

Az „extrém felhasználó” olyan felhasználó (vagy kis felhasználócsoport), aki/amely aránytalan mennyiségű hálózati erőforrást vesz igénybe. Az Eutelsat a Hálózat általános teljesítményét és az egyes erőforrások használatát figyelve határozza meg, hogy egy felhasználó extrém felhasználónak minősül-e, és így akadályozza-e vagy rontja-e a Hálózat működését és/vagy más felhasználók általi használatát.

Az Eutelsat fenntartja a jogot, hogy további értesítés nélkül azonnal korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse az extrém felhasználók szolgáltatásfiókját.

III. RÉSZ: WEBBÖNGÉSZÉS ÉS E-MAIL

A szolgáltatás korlátozásának időszakában a felhasználónak a böngészés és levelezés során be kell tartania az összes alábbi irányelvet (különben nem lesz elérhető a szolgáltatás):

  • A virtuális magánhálózatot (VPN) és a távoli elérési szoftvereket ki kell kapcsolni.
  • Webböngésző alkalmazást kell használni. Webböngészésnek és/vagy levelezésnek csak a webhelyeken található statikus tartalmak (nem videó vagy zene) minősülnek. A más alkalmazásokban megtekintett tartalmak nem minden esetben minősülnek weboldalnak vagy e-mailnek (pl. Android, iPhone vagy iPad eszközre készült, nem webböngésző alkalmazások).
  • A böngészőben megjelenő URL-eknek http:// vagy https:// előtaggal kell kezdődniük. Ez azt jelenti, hogy az ftp:// típusú és a külső alkalmazásokat elindító egyéb webhelyek nem minősülnek elfogadható webes forgalomnak.
  • Az e-mailben küldött mellékletek mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot.